ltenru
Telefonas
Telefonas
El. paštas
+37063696023
info@daerta.lt
ltenru
Telefonas
Telefonas
El. paštas
+37063696023
info@daerta.lt

Privatumo politika

Privatumo politika

 

Ši privatumo politika reglamentuoja www.daerta.lt kliento pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

www.daerta.lt užklausos formoje, užsakymo formoje nurodydami savo asmens duomenis, pateikdami informaciją prekės pristatymui bei PVM sąskaitos faktūros išrašymui, Jūs sutinkate, kad daerta.lt šiuos duomenis valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tiek Politika, tiek ir Taisyklės gali būti keičiamos, pildomos, atnaujinamos.

Mes gerbiame Jūsų privatumą, o Jūsų asmens duomenų saugumas yra mūsų prioritetas.

 1. Kokius Jūsų duomenis tvarkome ir kodėl?

Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pristatymo adresas ir kita svetainės užklausos ar užsakymo formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

 • Apdoroti Jūsų pateiktą užsakymą;
 • Išrašyti finansinius dokumentus ( pvz. Sąskaitas faktūras )
 • Prekių pristatymui įvykdyti
 • Spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu.

Visus asmeninius jūsų duomenis mes renkame per užklausos formas interneto svetainėje, susisiekiant tiesiogiai el.paštu ar telefonu bei gaunant duomenis per užsakymo formą, įsigijant prekes. 

 1. Pagrindiniai asmenų duomenų tvarkymo principai

Jūsų Užklausą ir su ja susijusius Jūsų duomenis mes tvarkome ir saugome tol, kol išnagrinėjame Užklausą, pateikiame Jums atsakymą ir įvykdome priimtus sprendimus, asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

 1. Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?

Visus Jūsų asmens duomenis mes gauname tik iš Jūsų. Pildant užklausos formą internetinėje svetainėje ar suteikiant kontaktinius duomenis el.paštu ar privačia žinute, grįžtamojo kontakto iniciavimui, duomenis užsakymo sudarymui, užsakymo apmokėjimui, prekių pristatymui.

 1.  Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų duomenis?

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, tuo atveju kuomet tai susiję su ginčo sprendimo teisės aktų numatyta tvarka. Jokiais kitais būdais ar atvejais jūsų duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims. Duomenys tretiesiems asmenis perduodami tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 1. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai. Duomenų apsaugos teisės aktai suteikia Jums daug teisių, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, o mes turime užtikrinti Jums tokią galimybę.

 

 1. Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti galite šiais būdais:

elektroniniu paštu info@daerta.lt;

7.Kiek saugūs Jūsų duomenys?

Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Visgi, informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti užtikrintas; bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika.

 1. Ilgesnis duomenų saugojimas

Ilgesnis Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

 – būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;

 – esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;

 – Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;

– esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

     9. Politikos galiojimas ir pakeitimai

Ši privatumo politika galioja nuo 2018 m. rugsėjo 15 d. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją šiame puslapyje.

    10. Politikos taikymas

Politika taikoma išskirtinai daerta.lt visomis formomis; įskaitant interneto svetainės darbą bei duomenų rinkimą, asmenines užklausas daerta.lt prisklausančiais el. pašto adresais ar užklausos formomis.